Khóa Tin Học Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản

Khóa Tin Học Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản

GIỚI THIỆU Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Là khóa học nền tảng hổ trợ việc tiếp thi dễ dàng các kiến thức Tin học chuyên sâu. Rèn luyện kỹ năng, sử dụng hiệu quả Word, Excel, Powerpoint, Windows, Internet, Google Driver – …