Hướng Dẫn Cài Đặt và Sử Dụng Phần Mềm OBS Live Stream

Phần mềm OBS Studio ( trước đây là OBS Multiplatform) là phần mềm ghi và stream video trực tiếp, hiệu quả. Đây là phiên bản được viết lại hoàn toàn của Open Broadcaster Software (OBS Classic), với mục tiêu chính là hỗ trợ nhiều hệ máy, trang bị bộ tính năng kỹ lưỡng …