Cách chỉ dẫn Thiết Lập Pass Trên Tệp WinRAR

Bài viết tin tức thủ thuật máy tính bàn với nội dung :phương pháp hướng dẫn Thiết Lập password Trên Tệp WinRAR trên trang Dịch vụ Tin học VERA STAR. Tham khảo các dịch vụ Dịch vụ cài hệ điều hành win tận nhà Quận bình thạnh & Dịch vụ Sửa chữa máy tính bàn tại nơi quận 8 & Dịch vụ cài window tại nơi Quận 8 Tận chỗ ở khu vực TP.HCM

Có một số tệp quan trọngbí mật trong hệ thống của bạn. xoành xoạchrủi khi để các tệp hoặc folder như vậy mở cho tất cả mọi người. Có một số cách để truy hỏi cập các tệp trong các computer khác, mã hóa các tệp cần thiết sẽ bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn không bị tiến công hoặc dùng sai mục tiêu.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Coi thêm: Sửa máy tính tại chỗ quận bình thạnh & bơm mực máy in tại nơi quận 9

hướng dẫn phá mật khẩu WinRar bằng áp dụng

 • Vào isunshare, tải về ứng dụngsetup trên computer > Mở vận dụng, chọn Open > Chọn file WinRar cần phá mật khẩu > Tại Tab Range, lưu lại chọn tất cả > Chọn Start > phần mềm hiển thị Pass file WinRar.
 • truy tìm cập isunshare> tải xuống ứng dụngsetup trên máy vi tính.
 • tải về vận dụng phá mật khẩu
 • download ứng dụng phá password
 • Có cả không lấy phí dùng thử và trả chi phí cho bạn chọn lựa
 • Mở áp dụng lên > Tại giao diện chính Cả nhà nhấn chọn Open để chọn file Winrar cần phá Pass.
 • Tìm à chọn file Winrar bị mất password.
 • Tại Tab Range có các tùy chọn gợi ý cho hệ thống tìm password file Winrar nhanh lẹ hơn. Nếu bạn không nhớ gì thì tốt nhất hãy đánh dấu chọn tất cả (như hình bên dưới).
 • Chọn Start để phần mềm phá mật khẩu Winrar khởi đầu quá trình giải mã file WinRar.
 • password WinRar có độ khó càng cao thì thời gian chờ càng lâu. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị password file WinRar cho bạn.
 • sau cuối bạn hãy sử dụng Pass này để mở khóa file WinRar nhé.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Tham khảo: Repair máy in tại nhà quận 9 & Fix Lỗi máy tính tại chỗ Quận 7

hướng dẫn phá password WinRar trực tuyến, không cần setup

 • tróc nã cập vào trang lostmypass > Nhấn Drop file lớn upload > Chọn file WinRar cần phá Pass > chờ đợi khí cụ phá password > Lost My Pass trả lại Pass đã cài đặt.
 • truy vấn cập vào trang lostmypass.
 • Nhấn Drop file béo upload > chọn file WinRar cần phá mật khẩu.
 • công cụ sẽ xử lý để tìm mật khẩu đã setup cho file WinRar.
 • Lost My Pass sẽ trả lại password đã setup.
 • Pass được người viết đặt rất đơn giản nên thời gian mở Pass nhanh (chưa đầy 2 phút). Những Pass tinh xảo sẽ phải chờ lâu hơn hoặc phải trả phí để mở. Sau đó bạn hãy sử dụng Pass này để mở file WinRar nhé.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

cách phá Pass WinRar 2019 bằng ứng dụng Notepad/CMD

 • Mở Notepad > Nhập đoạn mã ở Bước 2 (hướng dẫn chi tiết) > Nhấn File > Nhấn Save as và đặt tên file có đuôi .bat > Mở file vừa tạo xong, màn hình CMD (Comment prompt) hiện ra > Nhập tên file WinRar cần mở khóa > Nhập đúng mực đường dẫn hiện tại của file > Hệ thống sẽ tự động tìm và mở khóa WinRar.
 • Tại thanh tìm kiếm trên hệ điều hành hđh win 10 gõ từ khóa Notepad.
 • Hoặc Click chuột phải từ màn hình Desktop > New > thư mục > Test Document.
 • Chọn Notepad

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

 • Mở file Notepad nhưng mà bạn vừa tạo chấm dứt, sao chép tổng thể đoạn mã sau và dán vào file.

REM ============================================================

REM errorcode401.blogspot.in

@echo off

title Rar Pass Unlocker

mode con: cols=47 lines=20

copy “C:\Program Files\WinRAR\Unrar.exe”

SET PSWD=0

SET DEST=%TEMP%\%RANDOM%

MD %DEST%

:RAR

cls

echo ———————————————-

echo GET DETAIL

echo ———————————————-

echo.

SET/P “NAME=Enter File Name : ”

IF “%NAME%”==”” goto NERROR

goto GPATH

:NERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:GPATH

SET/P “PATH=Enter Full Path : ”

IF “%PATH%”==”” goto PERROR

goto NEXT

:PERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:NEXT

IF EXIST “%PATH%\%NAME%” GOTO START

goto PATH

:PATH

cls

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Opppss File is not Found..

pause

goto RAR

:START

SET /A PSWD=%PSWD%+1

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

UNRAR E -INUL -P%PSWD% “%PATH%\%NAME%” “%DEST%”

IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH

GOTO START

:FINISH

RD %DEST% /Q /S

Del “Unrar.exe”

cls

echo ———————————————-

echo UNLCKED

echo ———————————————-

echo.

echo password FOUND!

echo FILE = %NAME%

echo CRACKED Pass = %PSWD%

pause>NUL

exit

REM ============================================================

 • Sao chép đoạn mã vào Notepad
 • Nhấn File > Save as và đặt tên file có đuôi .bat > Định dạng file chọn All files.
 • Đặt đuôi file .bat
 • Mở file vừa tạo xong > Màn hình CMD (Comment prompt) xuất hiện > Nhập tên file winrar cần mở khóa > Nhập đúng đắn đường dẫn ngày nay của file.Màn hình CMD
 • Hệ thống sẽ tự động tìm và mở khóa file WinRar cho bạn.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Liên hệ Trung Tâm VERA STAR Chuyên Sửa chữa pc – Máy In HCM

Cài hđh win tận chỗ quận 7 đáp ứng tận nhà 24 Quận Mua bán, Sửa chữa máy tính, máy tính xách tay, Sửa computer, Cài áp dụng. xây đắp mạng, Sửa chữa Wifi, bơm mực máy In, Vệ sinh notebook, Lắp đặt camera quan sát chuyên nghiệp. nâng cấp máy tínhnotebook, Printer Dịch Vụ Sửa chữa máy tính Quận 12 tại Website: Sửa chữa máy vi tính tận chỗ LH Ngay.

 • Trụ sở Văn phòng điều hành: C4 KDC Sông Đà ( Hẻm 730 Lê Đức Thọ ) Phường 15, Quận Gò Vấp.
 • Văn Phòng: 116 Đường Tân Chánh Hiệp 18, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, đại dương Chí Minh.
 • thiết bị cầm tay Hỗ trợ 24/7: +848 6561 6562 -Mobi/Zalo 0908908442 (Zalo) 0973446142
 • Email: lienhe@verastar.info
 • Website: https//verastar.info/ – https://suamaytinhbinhdan.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *